Salicylat, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Salicylat
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän​


Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mmol/L
Ej påvisbart  ˂ 0,3 (detektionsgräns) 
Toxisk nivå  Barn > 2,0 
Vuxna > 3,5 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja