Retinol, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • A-Vitamin
  • Vitamin A
Rapportnamn: S-Retinol
Indikationer / kompletterande analyser:
Tas vanligen vid misstanke om förgiftning.
Metod:
Kromatografi (LC), fotometri
Remiss:
Klinisk kemi
Special
Provtagning:

Gelrör, gul propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
1,0-3,3
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja