Protrombinkomplex(INR), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: PK(INR)
Rapportnamn: P-PK(INR) resp. kP-PK(INR),kapillärt
Indikationer / kompletterande analyser:
Blödningsutredning. Preoperativ bedömning. Kontroll av behandling med vitamin K-antagonister. Mått på leverns förmåga att syntetisera protein.
Metod:
Koagelbildning, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Ange eventuell AK/Waranbehandling.

Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

 

Ange alltid provtagningstid.PK(INR)ska generellt sett tas venöst enligt ovan. I undantagsfall, t. ex. vid uttalat behov av liten provtagningsmängd rekommenderas
 
  • I första hand venös provtagning i Mickrorör na-citrat 1 mL, blå propp (Minicollect). OBS! Provet får ej tas kapillärt.
    För mer information.
  • i andra hand kapillär provtagning med efterföljande analys på patientnära instrument (t. ex. STart eller CoaguCheck).
    beställs på utskrivbar remiss för Lokala närvårdsanalyser.
  • i tredje hand tas kP-PK(INR), kapillärt med mikrocaps i särskilda rör innehållande 400 uL citratbuffert. Skall om möjligt undvikas, då risk för stora variationer i analysresultat föreligger.
Förvaring / transport:
Plasma (även utan centrifugering) från antikoagulantiabehandlad patient hållbar 36 timmar i rumstemperatur, från icke antikoagulantiabehandlad patient är hållbarheten 8 timmar.

Förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Centrifugering: Sker i 10 minuter vid 3 000 x g (alt.15 minuter vid 2 000 x g). Plasma överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande. OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter vid avhällning.

Vid längre tids förvaring fryses avhälld plasma.
Referensintervall:

< 1,2
Referensintervall gäller från 16 år.

(Riktområde vid AVK-behandling: 2,0-3,0)

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja