PK (INR), P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • PK(INR)
  • Protrombinkomplex
Rapportnamn: P-PK(INR) resp. kP-PK(INR),kapillärt
Indikationer / kompletterande analyser:
Blödningsutredning. Preoperativ bedömning. Kontroll av behandling med vitamin K-antagonister. Mått på leverns förmåga att syntetisera protein.
Metod:
Koagelbildning, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän (endast venös PK (INR, P-)

Ange eventuell AK/Waranbehandling.

Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

 

Ange alltid provtagningstid.PK(INR)ska generellt sett tas venöst enligt ovan. I undantagsfall, t. ex. vid uttalat behov av liten provtagningsmängd rekommenderas
 
  • I första hand venös provtagning i Mickrorör na-citrat 1 mL, blå propp (Minicollect). OBS! Provet får ej tas kapillärt.
    För mer information se publikation på denna webbida (länk).​
  • i andra hand kapillär provtagning med efterföljande analys på patientnära instrument (t. ex. STart eller CoaguCheck). Observera att patienten måste initialtestas innan PK(INR) på CoaguCheck kan användas för waranordination. (Dvs. testa att patientens överensstämmelse med venös analys är ≤±0,3).
  • i tredje hand tas kP-PK(INR), kapillärt med mikrocaps i särskilda rör innehållande 400 uL citratbuffert. Skall om möjligt undvikas, då risk för stora variationer i analysresultat föreligger.
Förvaring / transport:
Plasma (även utan centrifugering) från Waranbehandlad patient hållbar 36 timmar i rumstemperatur, från icke Waranbehandlad patient är hållbarheten 8 timmar.

Förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Centrifugering: Sker i 10 minuter vid 3 000 x g (alt.15 minuter vid 2 000 x g). Plasma överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande. OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter vid avhällning.

Vid längre tids förvaring fryses avhälld plasma.
Referensintervall:

≤1,2

Referensintervall gäller från 16 år.

(Riktområde vid AVK-behandling: 2,0-3,0)​
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja