Pankreasamylas, U-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Amylas, pankreas, U-
Rapportnamn: U-Pankreasamylas
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen används som ett andrahandsalternativ när blodprovtagning inte är möjlig samt vid misstanke om makroamylasemi.
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:
10 mL urin (stickprov) i centrifugrör.
Patientanvisning finns för stickprov urin.
Förvaring / transport:
Blanda urinen innan den hälls av i rör. Förvara och skicka urinen kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn. Vid längre tids förvaring fryses provet.
Referensintervall:
Enhet: mikrokat/L
< 5,80
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.