Östradiol, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Östradiol, IVF
  • Ö2, IVF
Rapportnamn: S-Östradiol
Indikationer / kompletterande analyser:
Att följa och styra ovulationsinduktion.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Provtagning för akutsvar samma dag kan ske vid någon av följande enheter:
Karolinska, Solna: Provtagningsenheten, huvudentrén (A6:00)
Karolinska, Huddinge: Provtagningscentralen, C1 76
Danderyds sjukhus: Provtagningscentralen
Södertälje sjukhus: Provtagningscentralen

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum. 
Referensintervall:
Enhet: pmol/L

Kvinnor:
Follikelfas  < 600 
Midcykelfas  300-2000 
Lutealfas  300-1000 

Män:
41-159 
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Metoden är främst avsedd för prover > 200 pmol/L.