Östradiol, känslig, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Ö2, känslig
  • Estradiol, känslig
Rapportnamn: S-Östradiol, känslig
Indikationer / kompletterande analyser:
Kvinnor:
Pubertas praecox, pubertas tarda, amenorré (andrahandsval), östrogenproducerande tumör, hypofystumör, excessiv perifer östrogensyntes, nedreglering inför IVF-behandling.

Män:
Gynekomasti, östrogenproducerande tumör. Vid hyperöstrogena tillstånd hos män och postmenopausala kvinnor är östron och östronsulfat förstahandsanalyser.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Special


Metoden är främst avsedd för prover < 200 pmol/L.
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L

Kvinnor;
Kvinnor, premenopaus   55-1290
Kvinnor, postmenopaus  < 37 
Män  37-147

Referensintervall för barn är under utarbetande.
Svarsrutiner:
Samtliga prover med beställning S-Östradiol, känslig analyseras först med automatiserad immunkemisk metod S-Östradiol. Resultat > 150 pmol/L besvaras och debiteras som S-Östradiol. Prover med resultat  ≤ 150 pmol/L analyseras vidare med LC-MS/MS. 

Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej