Orosomukoid, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Orosomukoid
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Ingår även i S-Proteinfraktioner

Provtagning:

Serumrör med gel, gul propp

Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: g/L
0,52-1,17
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja