Orosomukoid, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Orosomukoid
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ingår även i S-Proteinfraktioner och S-Akutfasproteiner

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: g/L
0,40-1,10
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja