Myoglobin, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Myoglobin
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut myokardskada och hjärtinfarkt i tidigt skede (låg specificitet), skelettmuskelskada, njurinsufficiens.

Kompletterande analyser: P-Troponin, P-CKMB, P-CK, P-Kreatinin
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas plasma fryst.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
Kvinnor  < 59 
Män  < 73 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja