Mikroglobulin, beta-2-, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: beta-2-Mikroglobulin, S-
Rapportnamn: S-beta-2-Mikroglob
Indikationer / kompletterande analyser:
Myelom, kronisk lymfatisk leukemi, Hodgkins sjukdom, non-Hodgkins lymfom och HIV-infektion.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Klinisk kemi, Special

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mg/L
 
<60 år             <1,9
60-70 år          <2,1
>70 år             <2,4
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja