Lipidelfores, fS-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Lipoproteinfraktioner
Rapportnamn: fS- Lipidelfores.
Remiss:
Elektroniskt eller Konsultremiss
Diagnos/frågeställning ska alltid anges på remissen.
Provtagning:

Serumrör med gel, gul propp

Fasteprov

Referensintervall:
Se respektive analys.
Bedömning även av laboratorieläkare.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
fS- Lipidelfores inkluderar: Elektrofores, S-Kolesterol, fS-Triglycerider,
S-Apolipoprotein A1, S-Apolipoprotein B, fS-Apolipoprotein E samt bedömning.