Lipoproteinfraktion, fS-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Lipoproteinfraktion
  • Lipidelfores
Rapportnamn: fS- Lipoproteinfraktion
Indikationer / kompletterande analyser:

​Fördjupad utredning av patienter med ovanligare former av lipidrubbningar. Hypertriglyceridemi med frågeställning om förekomst av kylomikroner i fasta.

Remiss:
Elektroniskt eller Konsultremiss
Diagnos/frågeställning ska alltid anges på remissen.
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Fasteprov

Referensintervall:
Se respektive analys.
Bedömning även av laboratorieläkare.
Ackreditering:
Nej
Kommentar:

fS- Lipoproteinfraktion inkluderar: fS-lipidelfores, S-Kolesterol, fS-Triglycerider, S-Apolipoprotein A1, S-Apolipoprotein B, fS-Apolipoprotein E samt bedömning av laboratorieläkare.