Leukocyter, partikelkoncentration, Asc/Perik/Ple-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • LPK, Ascites-
  • LPK, Perikard-
  • LPK, Pleura-
Rapportnamn: Asc-Leukocyter, Pericard-Leukocyter resp. Pleura-Leukocyter
Metod:
Flödescytometri (mikroskopi vid manuell bedömning)
Remiss:

Konsult

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Röret ska omedelbart vändas 5-10 ggr.
Ange provtagningstid.
Förvaring / transport:
Förvaras och transporteras till Klinisk kemi inom 3 timmar i rumstemperatur alternativt 23 timmar kylt.
Referensintervall:

Enhet: 109/L
< 1,0

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.