Laktat, Csv-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Csv-Laktat
Metod:
Enzymatisk, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:
Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp

Minst 1 mL (ej första röret i tappordning). Provet blandas väl.
Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Vid samtidig beställning av mer än en Csv-analys till Klinisk kemi kan en del analyser beställas på samma rör. Se vidare Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik för mer information om provmängder och möjliga kombinationer.

Provtagningsordningen är viktig när flera olika analyser skall beställas. För multidisciplinär beställning se Cerebrospinalvätska – rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder.
Förvaring / transport:
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Referensintervall:
Enhet: mmol/L 
1,1-2,4

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja