Interleukin-6, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • IL-6,S-
  • Cytokiner
Rapportnamn: S-Interleukin-6
Indikationer / kompletterande analyser:
Används för att påvisa inflammation och för att studera cytokinprofiler vid svåra inflammatoriska tillstånd och sepsis.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens
Remiss:

Klinisk kemi, Special

Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp
Förvaring / transport:
Transporteras till Klinisk kemi inom 3 timmar. Vid längre tids förvaring centrifugeras och fryses avhällt serum inom 4 timmar.
Referensintervall:
Enhet: ng/L     
< 7
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.