Insulinliknande tillväxtfaktor-I, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • IGF-I
  • Somatomedin C
Rapportnamn: S-IGF-I
Indikationer / kompletterande analyser:

Diagnos och behandlingskontroll av tillväxtrubbningar och akromegali.
Osteoporos. Nutritionsstörningar.

Kompletterande analyter: S-IGFBP-3 och S-GH (Tillväxthormon)

Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:

(mikrog/L)  (95-percentiler)

Ålder (år)   Flickor      Pojkar
0-3              18-172      <15-129
4-6              35-232       22-208
7-9              57-277       40-255
10-11          118-448     69-316
12-13          170-527     143-506
14-15          191-496     177-507
16-18          190-429     173-414

 

Ålder (år)    Vuxna
19-21           117-323
22-24           99-289
25-29           84-259
30-34           71-234
35-39           63-223
40-44           58-219
45-49           53-215
50-54           48-209
55-59           45-210
60-64           43-220
65-69           40-225
70-79           35-216
80-90           31-208 

 

Tannerstadium   Flickor
1                           71-394
2                           122-508
3                           164-545
4                           174-480
5                           169-400

Tannerstadium   Pojkar
1                           63-271
2                           114-411
3                           166-510
4                           170-456
5                           161-384

 

Felkällor: Hemolys > 2 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs 3 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja