Insulinliknande tillväxtfaktor-I, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • IGF-I
  • Somatomedin C
Rapportnamn: S-IGF-I
Indikationer / kompletterande analyser:

Diagnos och behandlingskontroll av tillväxtrubbningar och akromegali.
Osteoporos. Nutritionsstörningar.

Kompletterande analyter: S-IGFBP-3 och S-GH (Tillväxthormon)

Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi och KUL24Sju senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:

(mikrog/L) icke-parametriskt (2,5 – 97,5-percentiler)

 Ålder  Kvinnor Män
  0  18 - 146  15 - 150
  1  20 - 159  18 - 179
  2  23 - 177  22 - 204
  3  27 - 198  25 - 224
  4  32 - 223  28 - 241
  5  36 - 246  32 - 259
  6  41 - 269  36 - 281
  7  48 - 299  41 - 311
  8  56 - 339  49 - 351
  9  68 - 396  58 – 401
 10  83 - 465  69 - 458
 11  99 - 537  82 - 516
 12  115 - 598  93 - 567
 13  126 - 637  103 - 603
 14  133 - 647  111 - 620
 15  134 - 631  115 - 618
 16  130 - 595  115 - 598
 17  123 - 546  113 - 566
 18  114 - 493  109 - 527
 19  105 - 441  104 - 484
 20  97 - 398  98 - 442
 21-25  84 - 323  83 - 344
 26-30  77 - 271  75 - 274
 31-35  73 - 244  71 - 241
 36-40  68 - 225  69 - 226
 41-45  62 - 205  64 - 210
 46-50  56 - 194  59 - 201
 51-55  53 - 191  56 - 201
 56-60  45 - 173  51 - 194
 61-65  41 - 168  47 - 191
 66-70  39 - 168  45 - 194
 71-75  36 - 166  42 - 187
 76-80  35 - 168  39 - 184
 81-85  35 - 178  37 - 182
 >85  33 - 179  35 - 182

 

Felkällor: Hemolys > 2 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs 3 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja