Immunglobulin M, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: IgM
Rapportnamn: S-Immunglobulin M
Indikationer / kompletterande analyser:
IgM-nivån behövs för att bedöma en individs immunstatus.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ingår i S-Proteinfraktioner, i gruppen S-IgG, IgA, IgM samt i M-komponent uppföljning.
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp.
 
Provtagning vid Kryoglobulinemi:
Använd serumör med koagulationsaktivator, röd propp och förvara i 37 ºC, se Provtagning vid Kryoglobulinemi.
Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om
postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: g/L
 < 3 veckor  0,01-0,15
 3-6 veckor  0,15-0,90
 1½ -5 mån  0,15-1,00
 6-8 mån  0,20-1,00
 9-12 mån  0,25-1,10
 1- < 2 år  0,27-1,20
 2- < 3 år  0,27-1,40
 3-9 år  0,27-1,50
 ≥ 10 år  0,27-2,10

Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja