Immunglobulin G, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • IgG, S-
  • IGG
Rapportnamn: S-Immunglobulin G
Indikationer / kompletterande analyser:
Bedömning av en individs immunstatus.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ingår i S-Proteinfraktioner, i S-M-komponent uppföljning samt i gruppen S-IgG, IgA, IgM
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul kork
 
Provtagning vid Kryoglobulinemi:
Använd serumör med koagulationsaktivator, röd propp och förvara i 37 ºC, se Provtagning vid Kryoglobulinemi.
Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum
Referensintervall:
Enhet: g/L
 < 3 veckor  9,0-18,0
 3-6 veckor  6,0-13,0
 1½ -2 mån  4,0-10,0
 3-5 mån  2,5-9,0
 6-8 mån  2,0-9,0
 9-12 mån  3,0-10,0
 1- < 2 år  3,5-10,5
 2- < 3 år  5,0-12,0
 3- < 4 år  6,0-14,0
 4-19 år  6,1-14,5
 ≥ 20 år  6,7-14,5

Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja