Immunglobulin A, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: IgA
Rapportnamn: S-Immunglobulin A
Indikationer / kompletterande analyser:
Bedömning av en individs immunstatus.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ingår i S-Proteinfraktioner, i gruppen S-IgG, IgA, IgM samt i M-komponent uppföljning.
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
 
Provtagning vid Kryoglobulinemi:
Använd serumör med koagulationsaktivator, röd propp och förvara i 37 ºC, se Provtagning vid Kryoglobulinemi.
Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: g/L
 < 3 veckor   < 0,05 
 3-6 veckor   0,01-0,15 
 1½ -2 mån  0,01-0,20
 3-5 mån  0,02-0,25
 6-8 mån  0,03-0,35
 9-12 mån  0,05-0,40
 1- < 2 år  0,07-0,55
 2- < 3 år  0,40-1,30
 3- < 4 år  0,50-1,80
 4- < 5 år  0,50-2,30
 5-9 år  0,50-2,70
 10-19 år  0,70-3,65
 ≥ 20 år  0,88-4,50

Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja