IGF-bindningsprotein-3, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: IGFBP-3
Rapportnamn: S-IGFBP-3
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnostik av GH-brist och tillväxtretardation orsakad av andra faktorer än GH-brist hos kortvuxna barn. Kvoten IGF-I/IGFBP-3 ger indirekt mått på andelen fritt IGF-I.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi och KUL 24Sju senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:

(mikrog/L) icke-parametriskt (2,5 – 97,5-percentiler)

 

 Ålder  Kvinnor  Män
 0  1186 - 3812  1242 - 3830
 1  1373 - 4301  1400 - 4221
 2   1562- 4771  1560 - 4599
 3  1747 - 5203  1719 - 4959
 4  1917 - 5575  1873 - 5290
 5  2054 - 5836  2011 - 5568
 6  2164 - 6012  2125 - 5777
 7  2263 - 6155  2227 - 5953
 8  2360 - 6292  2321 - 6113
 9  2459 - 6433  2410 - 6268
 10  2560 - 6580  2496 - 6422
 11  2659 - 6724  2576 - 6568
 12  2753 - 6851  2646 - 6696
 13  2835 - 6948  2704 - 6800
 14  2904 - 7009  2747 - 6869
 15  2956 - 7031  2773 - 6893
 16  2993 - 7018  2782 - 6872
 17  3019 - 6983  2782 - 6823
 18  3040 - 6943  2783 - 6770
 19  3059 - 6908  2792 - 6733
 20  3076 - 6879  2805 - 6705
 21 - 25  3102 - 6784  2841 - 6615
 26 - 30 2923 - 6294 2799 - 6295
 31 - 35 2748 - 5843 2774 - 6155
 36 - 40 2658 - 5873 2729 - 6134
 41 - 45 2509 - 5740 2638 - 6161
 46 - 50 2422 - 5752 2446 - 6038
 51 - 55 2356 - 5804 2280 - 5948
56 - 60 2272 - 5797 2138 - 5848
 61 - 65 2161 - 5698 2027 - 5724
 66 - 70 2055 - 5594 1917 - 5530
 71 - 75 1982 - 5515 1782 - 5209
 76 - 80 1931 - 5436 1681 - 4964
 81 - 85 1916 - 5433 1638 - 4885
 >85 1953 - 5573 1675 - 5038

 

Svarsrutiner:
Analys utförs 3 gånger per vecka.
Ackreditering:
Ja