IGF-bindningsprotein-3, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: IGFBP-3
Rapportnamn: S-IGFBP-3
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnostik av GH-brist och tillväxtretardation orsakad av andra faktorer än GH-brist hos kortvuxna barn. Kvoten IGF-I/IGFBP-3 ger indirekt mått på andelen fritt IGF-I.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut​.

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi och KUL 24Sju senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:

(mikrog/L)

 

Ålder                 95-percentil
1-7 dagar          700
8-15 dagar        500-1400
1 år                   700-3600
2 år                   800-3900
3 år                   900-4300
4 år                   1000-4700
5 år                   1100-5200
6 år                   1300-5600
7 år                   1400-6100
8 år                   1600-6500
9 år                   1800-7100
10 år                 2100-7700
11 år                 2400-8400
12 år                 2700-8900
13 år                 3100-9500
14 år                 3300-10000
15 år                 3500-10000
16 år                 3400-9500
17 år                 3200-8700
18 år                 3100-7900
19 år                 2900-7300
20 år                 2900-7200
21-25 år           3400-7800
26-30 år           3500-7600
31-35 år           3500-7000
36-40 år           3400-6700
41-45 år           3300-6600
46-50 år           3300-6700
51-55 år           3400-6800
56-60 år           3400-6900
61-65 år           3200-6600
66-70 år           3000-6200
71-75 år           2800-5700
76-80 år           2500-5100
81-85 år           2200-4500

 
Tannerstadium     95-percentil
(n=420) 
1                             1300-6300
2                             2400-6700
3                             3300-9100
4                             3500-8600
5                             2700-8900


Tannerstadium flickor    95-percentil
(n=226)
1                                        1200-6400
2                                        2800-6900
3                                        3900-9400
4                                        3300-8100
5                                        2700-9100
 
Tannerstadium pojkar       95-percentil
(n=194)
1                                          1400-5200
2                                          2300-6300
3                                          3100-8900
4                                          3700-8700
5                                          2600-8600

Svarsrutiner:
Analys utförs 3 gånger per vecka.
Ackreditering:
Nej
Kommentar:

​Akrediteringen upphör från och med 2021-05-19​