Hemoglobinfraktioner, B-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • HbA2
  • Hemoglobin A2
  • Hb-elfores
Rapportnamn: Beställs som: B-Hemoglobinfrak, besvaras enligt lista under Referensintervall.
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av hemoglobinvarianter och thalassemi.
Prov bör tas före eventuell transfusion. Om transfusion givits de senaste 3 månaderna måste detta anges. Om tydlig järnbrist bör denna åtgärdas innan eventuell thalassemi-misstanke utreds.

Analys av B-Hemoglobinfraktioner rekommenderas inte vid misstanke om fetomaternell transfusion. Vid denna frågeställning hänvisas till Erc(B)-Hemoglobin F, flödescytometri.
Metod:
Kromatografi (LC)
Remiss:
Klinisk kemi
Special

Ange frågeställning, basala hematologiska data (Hb, MCV, MCH, järnstatus, ev. hemolysparametrar) samt gärna uppgift om från vilken etnisk grupp patienten härstammar.
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Förvaring / transport:
Får ej centrifugeras!

Förvaras högst 2 dygn i rumstemperatur eller 3 dygn i kyl. Får ej frysas.

Prov kan skickas med A-post.
Referensintervall:
Enhet: % av totalt B-Hemoglobin

B-Hemoglobin A2 
 < 2 år  se utlåtande 
 > 2 år  2,6-3,4

B-Hb, fetalt (Hemoglobin F)
 < 2 år  se utlåtande
 > 2 år  < 1,0

Sammanfattande bedömning görs alltid av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Analys utförs 4 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
B-Hemoglobinfraktioner omfattar kvantitering av B-Hemoglobin A2 (HbA2) och B-Hemoglobin F (HbF). Vid undersökningen kan man även iaktta ett stort antal olika hemoglobinvarianter. Vid normalt utfall med denna undersökning kan bland annat HbS, HbE och HbC uteslutas med säkerhet. Sammanfattande läkarbedömning ges alltid. Kompletterande undersökning av det insända provet på protein- eller DNA-nivå kan göras för att vidare karakterisera en hemoglobinvariant eller thalassemi.