Hemoglobin, F-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Hb, human, F-
Rapportnamn: Elektronisk beställning/svar i TakeCare: F-Hemoglobin. Elektronisk beställning/svar i Journal III: F-Hemoglobin, prov 1, F-Hemoglobin, prov 2 resp. F-Hemoglobin, prov 3.
Indikationer / kompletterande analyser:
För påvisande av blod i feces vid misstänkt tarmblödning.
Negativt prov utesluter inte blödning.
Metod:
Immunkemi (screening med snabbtest)
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän, eller
LNP, Lokala närvårdsanalyser (finns endast som utskrivbar version), se Remisser

Vid elektronisk beställning av F-Hemoglobin: 
- TakeCare: Gör tre beställningar på olika nummer. 
-  Journal III: Beställning av de tre proverna görs på samma nummer (proverna får samma provtagningsdatum).
Provtagning:
Provtagningsmateriel:
Provtagningsrör Actim Fecal Blood från Aidian beställs från Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik, på webbsidan finns även bilder på provtagningsmateriel. Det går också bra att beställa materiel på MediCarrier. 

Provtagning:
- Prov ska ej tas i synligt blod i avföringen.
- Patienter med menstruation, blödande hemorrojder eller blod i urinen bör ej testa sig under denna period.
- Inga dietföreskrifter behövs då endast humant hemoglobin påvisas.
- Tre på varandra följande prov, tagna olika dagar, krävs för säker diagnostik.
- Särskild patientanvisning på ett flertal språk kan skrivas ut ifrån Aidians hemsida​, de ligger under rubriken, provtagningsanvisningar.
Förvaring / transport:
Provet kan förvaras 3 dagar i rumstemperatur (i kylskåp om längre förvaring). Provet lämnas till laboratoriet inom 7 dagar från provtagning. Om inte alla prover kan tas inom 7 dagar lämnas varje prov in för sig.

Om flera prover beställs på samma beställningsnummer och ska skickas för analys på Klinisk kemi, ska alla prover skickas samtidigt. Annars genereras svar som ”Prov saknas” för prover som inte skickats in.
Referensintervall:
Enhet: (saknas)
0
Analysen är kvalitativ, med en detektionsgräns på ungefär 15-30 µg hemoglobin/g feces. 
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej