Hemoglobin, B-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Hb, B-
Rapportnamn: B-Hemoglobin
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi, Allmän 
LNP, Lokala närvårdsanalyser (finns endast som utskrivbar version, se Remisser).

Ingår även i Blodstatus

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.
 
Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod). Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
Förvaring / transport:
Hållbart 72 timmar i rumstemperatur eller kyla.  För fullständig blodstatus, se Blodstatus.
Referensintervall:
Enhet: g/L

Barn:  
 < 2 dagar  150-240
 2-6 dagar  140-220
 7-21 dagar  130-200
 22-28 dagar  100-180
 1-3 mån  100-160
 4-12 mån  100-140
 1-6 år  100-150
 7-10 år  105-150
 11-17 år  110-160
Prematura barn kan ha lägre Hb-koncentration.

Kvinnor:
117-153

Män:
134-170
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja