Hemoglobin, B-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Hb, B-
Rapportnamn: B-Hemoglobin
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän
Pappersremiss närvård: Lokala närvårdsanalyser

Ingår även i Blodstatus (länk)​

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

  • Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).
  • Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
  • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.
  • Förvara röret stående i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 72 timmar
  • Kyla, max 72 timmar

För fullständig blodstatus, se Blodstatus (länk).

Referensintervall:
Enhet: g/L

Barn:  
 < 2 dagar  150-240
 2-6 dagar  140-220
 7-21 dagar  130-200
 22-28 dagar  100-180
 1-3 mån  100-160
 4-12 mån  100-140
 1-6 år  100-150
 7-10 år  105-150
 11-17 år  110-160
Prematura barn kan ha lägre Hb-koncentration.

Kvinnor:
117-153

Män:
134-170
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

​Analysen kan även utföras med så kallad Patientnära Analys (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (länk)