Haptoglobin, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Haptoglobin
Indikationer / kompletterande analyser:
Haptoglobin bildar komplex med hemoglobin och elimineras snabbt från cirkulationen vid hemolys och ineffektiv erytropoes.
Sänkta haptoglobinnivåer ses vid även sjukdomar i lever och mjälte pga ökad erytrocytomsättning.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Ingår även i S-Proteinfraktioner.

Provtagning:

Serumrör med gel, gul propp

Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: g/L
< 1,5 år  0,00-2,00 
1,5-2 år 0,00-2,45 
3-12 år 0,00-2,05 
≥ 13 år  0,24-1,90

Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja