Fosfat, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Fosfat
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas i rumstemperatur eller kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn. Vid längre tids förvaring fryses avhälld plasma.
Referensintervall:
Enhet: mmol/L

Barn:
< 1 mån 1,3-2,5 
1-12 mån 1,2-2,1 
1-3 år  1,1-2,0
4-6 år  1,0-1,8 
7-10 år 0,90-1,8 
11-17 år  0,80-1,6 
Kvinnor:
0,80-1,5

Män
:
18-50 år  0,70-1,6 
≥ 51 år  0,75-1,4 
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja