Folat, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Folsyra, S-
Rapportnamn: S-Folat
Indikationer / kompletterande analyser:
Såväl S-Folater som S-Kobalaminer uppvisar gråzoner med avseende på bristtillstånd, varför andra analyser kan behövas för diagnos. P-Homocystein stiger vid folatbrist, men även vid kobalaminbrist. En ökning av S-metylmalonsyra (MMA) ses däremot endast vid kobalaminbrist. En betydande andel av patienter med folatbrist kan ha en ärftligt betingad funktionell folatbrist beroende på förekomst av mutationen C667T i metylentetrahydrofolatgenen (MTHFR) som ger en nedsatt enzymfunktion.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi, Allmän

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Förvaring / transport:

 

Transport samma dag som provtagning eller inom ett dygn (dygn 1) Förvara det centrifugerade röret i kyl i väntan på transport.

 

 

Transport senare än dygn 1 men innom dygn 3.
Häll av serum till ett avhällningsrör utan tillsats. Märk röret med "Serum" och identitet/streckkod. Avhällt prov förvaras och transporteras kylt 

 

 

Transport senare än dygn 3.
Frys avhälld serum och transportera fryst.

 

 

Vid postbefodran skickas fryst serum. 

 

Referensintervall:
Enhet: nmol/L
≥ 7
Felkällor: Hemolys > 0,3 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

Krav på ljusskydd av prov borttaget 190110