Etylenglykol, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Etylenglykol
Metod:
Kromatografi (GC), flamjonisation
Remiss:

Konsult

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:

Enhet: mmol/L
< 3

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja