Etylenglykol, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Etylenglykol
Metod:

Enzymatisk reaktion, fotometri

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:

Enhet: mmol/L
< 3

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja