Ceruloplasmin, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Ceruloplasmin
Indikationer / kompletterande analyser:
Ceruloplasmin transporterar koppar i blodet. Låga nivåer ses vid Wilsons sjukdom, kopparbrist i födan och vid leverinsufficiens. Ceruloplasmin är ett långsamt akutfasprotein. Förhöjda nivåer förekommer också vid östrogenpåverkan.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Klinisk kemi,
Allmän

Provtagning:
Serumrör med gel, gul propp
Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum. 
Referensintervall:
Enhet: g/L
Kvinnor:
0,16–0,45 g/L 

Män:
0,15–0,30
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja