Bilirubin, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Bilirubin
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Ljusskyddas om provet förvaras längre tid än 8 timmar.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
< 2 dagar  < 100 
2-6 dagar  < 200
7-20 dagar  < 100 
21-29 dagar  < 50 
1 mån - 17 år  < 22 
≥ 18 år  < 26
Felkällor: Hemolys > 1,0 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja