Bilirubin, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Bilirubin
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Ljusskyddas om provet förvaras längre tid än 8 timmar.
Referensintervall:
 
​Enhet: mikromol/L
​<2 dagar​<100
​2-6 dagar​<200
​7-20 dagar​<100
​21-29 dagar​<50
​1-5 månader​<22
​6 månader-5 år​<8
​6-10 år​<18
​11-17 år​<24
​≥18 år​<26
Referenser:
Historiska referensintervall KUL
Ridefeldt P et al. Scand J Clin Lab Invest. 2018;78:365-72
Felkällor: Hemolys > 1,0 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja