Aspartataminotransferas, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: ASAT
Rapportnamn: P-ASAT
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrokat/L

Barn:
< 7 dagar  < 1,6 
7-29 dagar < 1,2 
1 mån - 3 år  < 1,0 
4-6 år  < 0,80 
7-17 år  < 0,70 

Kvinnor:
< 0,61

Män:
< 0,76
Felkällor: Hemolys > 0,5 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja