Apo E genotypning, DNA-

Klinisk kemi

Rapportnamn: DNA-Apo E genotyp
Indikationer / kompletterande analyser:
Minnesutredning, hyperlipidemiutredning. Genotypen ApoE E4 förekommer i högre grad hos patienter med Alzheimers sjukdom. Viss association finns också mellan homozygoti för E2 (E2/2) och sk hyperlipidemi typ III.
Metod:
PCR med allelspecifika hydrolyseringsprober
Remiss:
Klinisk kemi
Special
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Förvaring / transport:
Får ej centrifugeras!
Förvaras och skickas kylt eller i rumstemperatur om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn. Vid längre tids förvaring fryses EDTA-blod.
Referensintervall:
Svaret redogör för patientens genotyp.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Vid frågor kontaktas Klinisk kemi, telefon 08-517 719 99.