Apo B genotypning, DNA-

Klinisk kemi

Rapportnamn: DNA-Apo B genotyp
Indikationer / kompletterande analyser:
Hyperkolesterolemiutredningar. I sällsynta fall kan patienter med förhöjd plasmakolesterol ha en mutation i apoB100-molekylen, vilket leder till försämrat kolesterolupptag i levern.
Metod:
DNA-sekvensering
Remiss:
Klinisk kemi
Special
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Förvaring / transport:
Får ej centrifugeras!
Förvaras och skickas kylt eller i rumstemperatur om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn. Vid längre tids förvaring fryses EDTA-blod.
Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång varannan månad.
Kommentar:
Vid frågor kontaktas Klinisk kemi, telefon 08-517 719 99.