Plasminhämmare (enz), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Antiplasmin
Rapportnamn: P-Plasminhämm (enz)
Indikationer / kompletterande analyser:

Kompletterande analys vid utredning av blödningsbenägenhet när faktorbrist inte kunnat påvisas.

Brist leder till ökad fibrinolys och ökad blödningsbenägenhet. Hereditär total brist är sällsynt och ger symptom som liknar svår hemofili.

Förvärvad brist ses främst i samband med leversjukdom och trombolysbehandling.

Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:
Klinisk kemi
Specialkoagulation
Provtagning:
Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter
Förvaring / transport:
Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 minuter efter provtagning vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC under 10 minuter).
Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna
Referensintervall:
Enhet: kE/L
< 16 år  Referensintervall saknas 
≥ 16 år  0,80-1,35

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Kommentar: