Alkoholer, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Etanol
  • Metanol
  • Isopropanol
  • Aceton
Rapportnamn: Beställs som: S-Alkoholer men besvaras enligt referensvärdeslistan
Metod:
Kromatografi (GC), flamjonisation
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

S-Etanol kan även beställas som enskild analys.
OBS! På Klinisk kemi vid Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södertälje sjukhus utförs endast S-Etanol.

Provtagning:
Serumrör med gel, gul propp

Tvätta ej huden med sprit. OBS! Vid centrifugering får ej proppen tas bort.
Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. OBS! Vid centrifugering får ej proppen tas bort.
Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn.
Referensintervall:
Enhet: mmol/L
S-Etanol  Ej påvisbart < 3 
S-Metanol  Ej påvisbart < 3 
S-Isopropanol Ej påvisbart < 3
S-Aceton  Ej påvisbart < 3 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja