Alkaliskt fosfatas, placentatyp, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • PLAP
  • ALP, placentatyp
  • Fosfatas, alkaliskt, placentatyp
Rapportnamn: S-PLAP
Indikationer / kompletterande analyser:
Testikelcancer
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras i kyl. Provet kan skickas i rumstemperatur om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:

Enhet: mE/L
< 100

Högre för rökare

 

Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per månad.
 
Om resultatet är högre än mätintervallet kommer provet att spädas och mätas om vid nästa analystillfälle inom 3 veckor. Ett preliminärt provsvar kommer att skickas ut i väntan på slutsvar.