Albumin, Asc-

Klinisk kemi

Remiss:
Konsult
Provtagning:

Sterilt provrör, polypropylen (PP)

Referensintervall:
Saknas