Alaninaminotransferas, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: ALAT
Rapportnamn: P-ALAT
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:
Klinisk kemi
Allmän
Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrokat/L
Kvinnor  < 0,76
Män  < 1,1 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja