Dengue- och Chikungunyavirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Chikungunyavirus
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid misstanke om aktuell infektion med dengue- eller chikungunyavirus efter resa i endemiskt område.
Diagnostik för både PCR och antikroppar ska alltid beställas.

PCR
Beställ: Dengue-, Chikungunyavirus -PCR -S
Analys: Denguevirus-RNA och Chikungunyavirus-RNA utförs alltid tillsammans.

Antikroppar
Beställ: Dengue-, Chikungunyavirus -Ak -S
Analys: Chikungunyavirus IgG-Ak, Chikungunyavirus IgM-Ak, Denguevirus IgG-Ak, Denguevirus IgM-Ak utförs alltid tillsammans.

Skicka beställning och rör till Karolinska Universitetslaboratoriet. Analys för antikroppar utförs på Folkhälsomyndigheten.​
Remiss:
​​Klinisk mikrobiologi

Ange på Kliniska uppgifter
  • Insjukningsdatum
  • Symtom 
  • Uppgift om utlandsvistelse, land och tidpunkt för vistelsen.
Provtagning:
​Tag 2 separata blodrör för PCR-analys och antikroppar

Dengue-, Chikungunyavirus -PCR
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Dengue-, Chikungunyavirus -Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
 För provtagning se Folkhälsomyndigheten​
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt ​
  • ​Skicka provet så snart som möjligt till laboratoriet för analys.
Skicka provet enligt ordinarie rutin till Karolinska Universitetslaboratoriet.​
Svarsrutiner:
​Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

PCR: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.

Antikroppar: Svar lämnas inom 5 vardagar av Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet ​.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.