Candida-DNA, sepsispanel (T2)

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Vid stark misstanke om Candidemi. 
Beställ: Candida-DNA, sepsispanel (T2) -B 

I panelen ingår: Candida albicans/tropicalis-DNA, Candida krusei/glabrata-DNA och Candida parapsilosis-DNA. Analys av Candida-DNA, sepsispanel (T2) skall alltid kompletteras med Blododling.
Remiss:

​Klinisk mikrobiologi

Provtagning:
​Candida-DNA, sepsispanel (T2)
- blodprov i EDTA-rör, lila propp, 3-4mL blod 

Använd samma desin​fektions- och provtagningsteknik som vid blododling. Länk till Blododling​
  • Prov kan tas i samband med blododling och från samma stick som blododling. 
  • Ta först ett blodrör, till exempel Li-heparin. Röret kan vid behov användas till lämplig analys eller kasseras.
  • Ta därefter prov för Candida-DNA, sepsispanel i EDTA-rör och därefter eventuellt prov för Blododling 
  • ​Vänd EDTA-röret 5-10 gånger efter provtagningen, för att undvika koagel.​
Förvaring / transport:
Hållbar​h​et från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.​
  • Prov som anländer laboratoriet inom 12 timmar
  • Förvaras i rumstemperatur

  • Vid längre än 12 timmars transporttid
  • Förvaras i kyl 2-8oC
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.  
Felkällor: Koagel i blodet. Blodmängd mindre än 3mL. Blod taget i K3 EDTA-rör
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Prov som kommer till laboratoriet på vardagar innan kl.12.00: Svar vanligen samma dag.
Övrig tid: Svar inom 1 dygn.​
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk, Information om ackrediterade tjänster​​.​