Interleukin-6, Csv-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • IL-6, Csv-
  • Cytokiner
  • SPIL-6
Rapportnamn: Csv-Interleukin-6
Indikationer / kompletterande analyser:

​Används för att påvisa inflammation och för att studera cytokinprofiler vid svåra inflammatoriska tillstånd och sepsis.

Metod:

​Immunkemi, kemiluminescens

Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss​

Provtagning:

​Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.


Minst 0,5 mL, vid sambeställning med andra Csv-cytokiner är minsta provmängd 1,0 mL
Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 3 timmar
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Kylt: 12 timmar
  • Fryst: Vid längre än 24 timmars förvaring
Referensintervall:

​Enhet: ng/L

< 6,0
Svarsrutiner:

​Analys utförs en gång per vecka.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Frysta prover från externa beställare (ej elektroniskt beställda) skickas vidare till Sahlgrenska sjukhuset för analys.