SARS-CoV-2 S1 Antikroppar (IgG) - immunbrist/vaccin

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar
  • Covid-19 antikroppar
Indikationer / kompletterande analyser:

​Uppföljning/kontroll av antikroppssvaret vid vaccination mot SARS-CoV-2 (coronaviruset som orsakar covid-19) hos patienter med primär/sekundär immunbrist eller som behandlas med immunmodulerande läkemedel. Analysen  kvantifierar IgG antikroppar mot S1 protein (Spike-1) av SARS-CoV-2 och resultatet anges i enheter/mL.

OBS! Vid bedömning/misstanke om genomgången covid-19 infektion ska följande analys beställas: Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar - Karolinska Universitetssjukhuset​

Tilläggsinformation

​​

Metod:

​Enzyme Linked Immuno Assay (EliA, Phadia 2500)

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionmedicin
Immunologi
Elektronisk beställning i TakeCare

Provtagning:

​5 mL i gelrör, gul propp alternativt rör utan tillsats, röd propp eller EDTA-rör, lila propp. Minsta mängd 1 mL serum/​​plasma eller 2 mL helblod.

Förvaring / transport:

​Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagningen.

Referensintervall:

​<7 E/mL: IgG mot S1 protein av SARS-CoV-2 kan ej påvisas. Resultatet utesluter ej genomgången covid-19 infektion eller vaccination.

7-10 E/mL: IgG mot S1 protein av SARS-CoV-2 är ett gränsvärde och betyder att antikroppar ej säkert kan påvisas. Resultatet bör bedömas mot kliniska data.

>10 E/mL: IgG mot S1 protein av SARS-CoV-2 påvisas. Resultatet ses ofta efter genomgången covid-19 infektion eller vaccination.

Svarsrutiner:

​Analysen utförs normalt 2 gånger i vecka. Svar ges vanligtvis inom 3 arbetsdagar från provets ankomst till laboratoriet.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​För ytterligare information kontakta laboratoriet, telefon 08-517 759 30