Fusobacterium necrophorum

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om klinisk infektion med Fusobacterium necrophorum. Förekommer särskilt hos unga vuxna.
Beställ: Fusobacterium necrophorum-DNA-Svalg
Remiss:

​Klinisk mikrobiologi

Provtagning:
Fusobacterium necrophorum-DNA
-Svalgsekret, baktset (TRANSWAB lila) Provtagning svalgsekret
Förvaring / transport:
​Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Felkällor: Bärarskap av F. necrophorum förekommer.
Svarsrutiner:
Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
 
Tillfällig förändring
Förlängda svarstider kan förekomma under covid-19-pandemin.
Ackreditering:
​För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Asymtomatiskt bärarskap förekommer hos unga vuxna (18-25 år). Patientens infektionsstatus bör ligga till grund för eventuell antibiotikabehandling. F. necrophorum är vanligen känslig för amoxicillin, metronidazol och klindamycin.