Mixning APT-tid, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Mixtest APT-tid
  • APT-tidsmix
Rapportnamn: P-Mixning APT-tid
Indikationer / kompletterande analyser:

​Beställs vanligen efter rekommendation från koagulationskonsult. Mixning av APT-tid innebär att provet analyseras med APT-tid före och efter blandning med normalplasma. Vid beställning av P-Mixning APT-tid besvaras provet med P- APT-tid och P-Mixning APT-tid, där det senare är analysresultatet efter mixning med normalplasma.

Analysen kan vara av värde vid akuta frågor i samband med nyupptäckt förlängd APT-tid, då en normalisering av APT-tid vid mixning tyder på koagulationsfaktorbrist emedan kvarstående förlängd APT-tid tyder på förekomst av cirkulerande antikoagulans (ex. anti-fosfolipidantikroppar). Resultatet på analysen kan vara svårvärderat och kan med fördel diskuteras med koagulationsjour.

För mer information, se

https://www.equalis.se/media/juii5dfu/s007_metodbeskrivning-aptt-mixning_1-1.pdf

Metod:

​Koagelbildning, fotometri

Remiss:

​Beställs elektroniskt eller på konsultremiss (akutmärkt)

Provtagning:

​Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid

Förvaring / transport:

​Till Klinisk kemi för centrifugering inom 30 minuter efter provtagning.

Centrifugering: Sker i 10 min vid 3 000 x g (alt.15 min vid 2 000 x g). Plasma överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande. OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
 
Avhälld plasma förvaras och skickas i rumstemperatur om ankomst till Klinisk kemi inom 3,5 timmar.

Vid förvaring längre än 4 timmar fryses avhälld plasma.

Referensintervall:

​Enhet: s
Resultatet relateras till APT-tid utan mixning, se indikationer.

Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen.

Ackreditering:

​Nej