Cystisk fibros (CF), bakterieodling

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Cough swab
  • Hostprov
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om bakterieinfektion eller bakteriekolonisation hos CF patienter 
Beställ: Bakterieodling CF -sputum, -Cough swab

Cough swab, tas på patienter som inte kan producera ett sputumprov. Provet har sämre sensitivitet men bra specificitet. Odlas inte kvantitativt.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange kliniska data, tidigare/pågående/planerad antibiotikabehandling.
Provtagning:
Bakterieodling CF
- sputum, Sputumburk Provtagning sputum
- cough swab, Baktset (TRANSWAB lila)
Pinne från baktset placeras i svalget utan att nudda tunga eller svalg och patienten retas att hosta.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Felkällor: Analysresultat kan påverkas av tidigare/pågående antibiotikabehandling och lång transporttid. Det är viktigt att provet utgörs av upphostning från de nedre luftvägarna och inte bara av saliv.
Svarsrutiner:
​Bakterieodling CF: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Hos CF-patient görs även typning och resistensbestämning av mindre mängd av relevanta kolonisatör, ex P. aeruginosa, B. cepacia.
Ackreditering:
​För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
​Resultat av direktmikroskopi anges på svaret som ”Provet är representativt”, ”Provet är tveksamt representativt” eller ”Provet består av saliv. Hos CF-patienter odlas alla prov, även saliv.