Trimetylaminuri, kval, Pt(U)-

CMMS

Alternativa sökord:
  • Fish odor syndrome
  • TMAU (trimetylaminuri)
Indikationer / kompletterande analyser:
Screeningprov för misstänkt trimetylaminuri (TMAU).
 
Utsöndring av trimetylamin och dimetylglycin ger en avvikande kroppslukt som påminner om rutten fisk. Koncentrationen av metaboliterna ökar vid intag av livsmedel med högt kolininnehåll (t ex bönor, egg, lever). Därför rekommenderas kolinprovokation i samband med provtagningen (se i rubriken "Provtagning").
Metod:
Luktprov
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare som "Trimetylaminuri -Pt(U)".
Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen "Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport".
Provtagning:
Bakterieväxt i urien stör analysen. En urinsticka bör därför kontrolleras och eventuell infektion behandlas innan provtagning planeras.  
 

Dag 1:
Två kolinrika måltider mellan kl. 13-19, lunch och middag (t.ex. 2 ägg plus 400 g bönor/sojabönor).

Dag 2:
Dygnsmängd: patienten samlar dygnsmängd urin i dunk med tillsats av 20 mL HCl, 6 mol/L. Barn: 500 mL-dunk med 4 mL HCl, 6 mol/L. Start på morgonen, slut på kvällen. Skicka 20 mL av välblandad surgjord dygnsurin till CMMS. Plastbehållare med skruvlock, får maximalt fyllas till tre fjärdedelar. Frys snarast.

Stickprov (ifall dygnsmängden ej är möjlig): ungefär 20 mL urin. Plastbehållare med skruvlock, får maximalt fyllas till tre fjärdedelar. Surgör med 1 mL HCl, 1 mol/L. Frys snarast. 

Tilläggsinformation

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar.

Patientanvisning finns för dygnssamling MED tillsats. Särskild anvisning finns för barn.

Se "ID-kontroll och märkning" i högermenyn. Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.

Förvaring / transport:
Förvara och skicka urinprovet fryst. 

Se anvisningen "Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport" för transportdetaljer.
Svarsrutiner:
Analysen utförs vid behov.
Kommentar:
Analysen är kvalitativ och därför ingår inte U-kreatinin.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut