BK-virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: BKV
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om nefropati hos njurtransplanterade eller hemorragisk cystit hos immunsupprimerade
Beställ: BK-virus-DNA kvant -P
Beställ: BK-virus-DNA kvant -U
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
BK-virus-DNA kvant
- blodprov i EDTA-rör, lila propp
- urin, Sterilt provrör, 5-10 mL

Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
BK-virus-DNA kvant: Svar lämnas inom 3-5 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.