alfa-Fetoprotein-Csv

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Spinal-AFP
  • AFP, Csv-
Rapportnamn: Csv-alfa-Fetoprotein
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens.
Remiss:
Beställs på konsultremiss.
Provtagning:
Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret
Provvolym minst 1 mL.
Om patienten behandlas med höga doser biotin >5 mg/dag bör provtagning ske tidigast 8 timmar efter biotinintag.
Förvaring / transport:
Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi inom två dagar.
Vid längre transport fryses provet och skickas som frysprov.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
Referensintervall saknas.
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.