Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp, provhantering, förvaring och transport

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Gelrör, gul propp
Provtagning:
Efter provtagning
 • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.
 • Förvara röret stående i 30 min efter provtagning (för att undvika hemolys).
 • Om röret anländer till laboratoriet inom 4 timmar behövs ingen centrifugering. Röret kan förvaras i rumstemperatur.

Undvik att ställa provrören i direkt solljus. 

Centrifugering

 • Centrifugera 10 min, 2000 G, om inget annat anges i provtagningsanvisningen.
Förvaring / transport:

Förvaring och transport

 • Transport samma dag som provtagning eller inom ett dygn (dygn 1) 
  Förvara det centrifugerade röret i kyl i väntan på transport.
 • Transport senare än dygn 1.
  Häll av serum till ett avhällningsrör utan tillsats. Märk röret med "Serum" och identitet/streckkod . Avhällt prov kan förvaras i kyl tre dygn efter provtagning.
 • Transport senare än dygn 3.
  Frys avhälld serum och transportera fryst.

 

För prover som skickas med post, om inget annat anges i provtagningsanvisningen. Se information här.

Kommentar:

​Observera att den här anvisningen endast gäller för de analyser som har en provtagningsanvisning som länkar hit.

För övriga analyser kan proverna behöva omhändertas på annat sätt. Se respektive provtagningsanvisning.