Extraktion av RNA

Klinisk genetik

Alternativa sökord:
  • Bankning av RNA
  • RNA-isolering
Indikationer / kompletterande analyser:
Alla frågeställningar där RNA-baserad diagnostik efterfrågas.

Prov kan förvaras på Klinisk genetik i väntan på senare analys.
Metod:
Totalt RNA extraheras och sparas.
Remiss:
För elektronisk beställning i Take Care "Biobankning av RNA - Blod" eller "Biobankning av DNA och/eller RNA - Benmärg".
Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".
Provtagning:

Venöst blod: Rör med tillsats av EDTA, vuxen 10 mL, barn 5-10 mL
Benmärg: Rör med tillsats av EDTA, vuxen 2 mL, barn 2mL

Prov ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar och senast kl 14
(fredagar senast kl 13).

Förvaring / transport:
Provet förvaras i kylskåp i väntan på transport
Vanlig post går att använda.
Ackreditering:
Ja