RNA-analys

Klinisk genetik

Alternativa sökord:
 • Bankning av RNA
 • RNA-isolering
 • Genetisk utredning (RNA-analys)
 • Genetisk labutredning (RNA-analys)
 • Extraktion av RNA
Indikationer / kompletterande analyser:
Alla frågeställningar där RNA-baserad diagnostik efterfrågas.
Till exempel frågeställning där RNA-metabolism (expression) misstänks vara underliggande.

Prov kan förvaras på Klinisk genetik i väntan på senare analys.
Metod:
Totalt RNA extraheras och sparas.
 
Efterföljande analys med exempelvis cDNA-analys av splicing eller expressionsanalys med RNA-sekvensering .
Remiss:
Elektronisk beställning i Take Care:
För EDTA-rör: "Biobankning av RNA " eller "Biobankning av DNA och/eller RNA".
 

För PAXgene® Blood RNA Tube: "Biobankning av RNA (PAXgene-rör)" eller " Genetisk labutredning (RNA-analys).

Pappersremiss: "Klinisk genetik - Generell" finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".
Provtagning:

Venöst blod:

Rör med tillsats av EDTA, vuxen 10 mL, barn 5-10 mL

PAXgene® Blood RNA Tube, 1-2 rör 2,5 mL per rör.

 • Rumstempererade "PAXgene® Blood RNA Tube" märkt med patientens identitet.
 • Provta alltid "PAXgene® Blood RNA Tube" sist i rörordningen. Om det är det enda provet, ta då först ett slaskrör.
 • Med venprovtagningsset, "butterflynål", utförs provtagning i upprätt/stående rör för att undvika baksug.
 • Röret fylls tills vakumverkan har upphört, minst 10 sekunder.


Benmärg:

Rör med tillsats av EDTA, vuxen 2 mL, barn 2mL

Tilläggsinformation

Eftersom PAXgene® Blood RNA Tube innehåller kemikalier som bryter ner blodcellerna ska provtagning utföras med butterflykanyl för att förhindra att vätskan som finns i rören inte kommer in i blodomloppet.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

EDTA-rör
 • förvaras kylt 
 • ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar från provtagningen och senast klockan 14 (fredagar senast klockan 13)
PAXgene® Blood RNA Tub​e
 • förvaras i rumstemperatur
 • ska vara laboratoriet till handa inom 72 timmar från provtagningen.
Ackreditering:
Ja