Extraktion av RNA

Klinisk genetik

Alternativa sökord:
  • Bankning av RNA
  • RNA-isolering
Indikationer / kompletterande analyser:
Alla frågeställningar där RNA-baserad diagnostik efterfrågas.

Prov kan förvaras på Klinisk genetik i väntan på senare analys.
Metod:
Totalt RNA extraheras och sparas.
Remiss:
Elektronisk beställning i Take Care: "Biobankning av RNA " eller "Biobankning av DNA och/eller RNA".
Pappersremiss: "Klinisk genetik - Generell" finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".
Provtagning:

Venöst blod: Rör med tillsats av EDTA, vuxen 10 mL, barn 5-10 mL
Benmärg: Rör med tillsats av EDTA, vuxen 2 mL, barn 2mL

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Kylt i väntan på transport

Prov ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar och senast kl 14
(fredagar senast kl 13).

Ackreditering:
Ja