FISH-analys, hematologi

Klinisk genetik

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om leukemi eller annan sjukdom med förvärvad kromosomavvikelse i benmärg/blod. Uppföljning av hematologisk malignitet.
Metod:
Cellkärnor och/eller celler i metafas, hybridiseras med fluorescensinmärkta DNA sonder specifika för rearrangemang.
Remiss:
För elektronisk beställning i Take Care finns ett antal olika FISH paket eller analyser att välja bland. 
Pappersremiss finns för utskrift under "Remisser".
Provtagning:

Kontakta Klinisk genetik före provtagning, tel  08-517 708 44. 
Prov skall vara laboratoriet tillhanda före 14.00 på provtagningsdagen.

Benmärg/blod: utstryk på objektglas

KLL-utredning, blod:  CPT-rör/rör med tillsats av Na-heparin, 10 mL (CPT-rör kan beställas från Klinisk genetik)

Förvaring / transport:
Förvaras och transporteras i rumstemperatur
Svarsrutiner:
Akuta prover: 3 arbetsdagar
Icke akuta prover: 1-3 veckor
Ackreditering:
Ja