Etanol, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Alkoholer
Rapportnamn: S-Etanol
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri 
Remiss:
Klinisk kemi
Allmän

S-Etanol ingår även i S-Alkoholer.
Provtagning:
Gelrör, gul propp

Tvätta ej huden med sprit. OBS! Vid centrifugering får ej proppen tas bort.
Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. OBS! Vid centrifugering får ej proppen tas bort.
Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn.
Referensintervall:
Enhet: mmol/L
S-Etanol   Ej påvisbart < 3

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja