Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Likvor
  • Lumbalvätska
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

OBS! En remiss/beställning per tappningstillfälle.

Tillhörande plasmaprover skall beställas på samma remiss som spinalanalyserna.
För TakeCare-användare görs beställningen av plasmaprover automatiskt och rätt etiketter skrivs ut.

Provtagning:

Kombinationsbeställningar
Se anvisning: cerebrospinalvätska, vanliga kombinationsbeställningar

Singelbeställningar
Se respektive provtagningsanvisning.

Rör
Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret
Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp endast till glukos- och laktatbestämning.

Csv-Demensmarkörer
(Csv-beta-Amyloid, Csv-Fosfo-tau respektive Csv-Tau-protein) kräver specialrör för provtagning, se separat provtagningsanvisning för: CSV-Demensmarkörer

Övriga analyser i cerebrospinalvätska
Skickas i separata rör enligt respektive provtagningsanvisning eller efter överrenskommelse med laboratoriet.
 

Numrera rören (ex 1-4). Rör 1 kan inte användas för analys på Klinisk kemi pga. ev. stickblödning.

Den totala tappningsvolymen bör vara 8-12 mL, för att referensvärdena skall stämma för analyserna.

Om prover endast skall skickas för analys till Klinisk kemi måste en slask på minst 2 mL tas i första röret.

Om spektrofotometri önskas ljusskyddas de två sista rören i tappordningen.

Provtagning enligt sedvanlig praxis för lumbalpunktion.
Ange alltid provtagningstid.
Proverna skall vara Klinisk kemi tillhanda inom 30 minuter.

Förvaring / transport:
De flesta kombinationer får inte skickas i rörpost, se anvisning cerebrospinalvätska, vanliga kombinationsbeställningar.
Proverna skall vara Klinisk kemi tillhanda inom 30 minuter.
Referensintervall:
Se respektive analys
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Vid samtidig beställning av prover till mer än ett laboratorium (ex Kemi och Mikrobiologi) är provtagningsordningen viktig. Se lathundar för rörens ordningsföljd.